73,877 բառեր. 1,432,770 Թարգմանություններ է.
29,172,595 բառերը / արտահայտությունները, 154,615 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Գերմաներեն, Գերմաներեն-Անգլերեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է dictionary-german-english.com
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0092 / 0.0039 (21)
Վերադառնալ սկիզբ